Een middag Groningen in 25 heerlijke foto's

Updated: Jan 15, 2018

Onder de noemer GRONINGEN PHOTOWALK #001 volgt hier een serie van 25 foto's van een middagje in de stad Groningen. Tijdens deze eerste editie komen we onder andere langs de VerlengdeHerestraat, Herestraat, GroteMarkt, Vismarkt, OudeEbbingestraat, GroningerMuseum en het Hoofdstation.

Richting binnenstad Groningen.


Welkom in de binnenstad.